Використання публічних коштів Великоолександрівською сільською радою

Використання публічних коштів сіл Велика Олександрівка, Чубинське, Мала Олександрівка та Безуглівка Великоолександрівською сільською радою. Інформацію взято із офіційного державного інформаційного порталу в мережі Інтернет  – Є-Data( spending.gov.ua )

 

ДАТА: 30.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:  547124,68 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 8319,43 грн.
  КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70583092
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;Нарахування ЄСВ  на з/п  працiвникiв   за  листопад 2017р.;;; 7010; 2120.

  2.         ОПЛАЧЕНО:     600,00 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70582767
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730;Для поповнення  карти 5168755901167839, Бiлошапка Тимофiй Вiкторович, IПН 3823107110 (стипендiя); зг.Рiш. сесiї №902-25-VIIвiд 30.08.2017; Без ПДВ.

  3.         ОПЛАЧЕНО:     257,04 грн.
  КОМУ: ОК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70577948
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 20% з працiвникiв  бюдж.установ iз заробiтної  плати у листопадi. 2017р.; Термiн сплати 28.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  4.         ОПЛАЧЕНО:     450,00 грн.
  КОМУ: Магденко Павло Леонiдович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70578298
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730;Для поповнення  карти Магденко П.Л., IПН 2724416030 (стипендiя Магденко А.П.); зг.Рiш. сесiї №902-25-VIIвiд 30.08.2017; Без ПДВ.

  5.         ОПЛАЧЕНО:      44,45 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70579073
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№560вiд 28.11.17; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ.

  6.         ОПЛАЧЕНО:    1967,62 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70576891
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за  листопад 2017р.;;; 0170; 2111.

  7.         ОПЛАЧЕНО:   38182,25 грн.
  КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70579684
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 101;04363484;Нарахування ЄСВ  на  з/п працiвникiв  за I   листопад  2017 ;;; 0170; 2120.

  8.         ОПЛАЧЕНО:    1028,17 грн.
  КОМУ: РК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70579877
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 80% з працiвникiв  бюдж.установ iз заробiтної  плати у листопадi. 2017р.; Термiн сплати 28.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  9.         ОПЛАЧЕНО:   18709,55 грн.
  КОМУ: ФОП Закомiрний Сергiй Петрович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70582833
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За пот.ремонт ел. мереж вул.освiтл. по вул. Гагарiна вiд №3до№3г в с.В.О.;зг акту№1пр.вик.буд.робiт вiд21.11.17;Дог №01/11-17-5-ВОвiд 06.11.17;Без ПДВ

  10.       ОПЛАЧЕНО:   42195,73 грн.
  КОМУ: ФОП Закономірний Сергій Петрович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70578044
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;за пот. ремонт електр.мереж вул.освіт.дит.майд.вул.Фізкультури1 с.В.О.зг.акт№1від21,11,2017 по дог №01/11-17-1-ВО від 06/11/2017;без ПДВ;

  11.       ОПЛАЧЕНО:     438,00 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70582899
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240; За тех.нагляд \Поточний ремонт покриття по вул. Грушевського в с. В.О.;зг акту пр. вик.робiт вiд 23.11.17;Дог №188 вiд 06.10.2017; Без ПДВ

  12.       ОПЛАЧЕНО:   19338,59 грн.
  КОМУ: ФОП Закомiрний Сергiй Петрович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70581915
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За пот.ремонт електр. мереж вул.освiтл. дит.майд по вул. Котляревського.;зг акту№1пр.вик.буд.робiт вiд21.11.17;Дог №01/11-17-4-ВО вiд 06.11.17;Без ПДВ

  13.       ОПЛАЧЕНО:    7238,79 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70582013
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за листопад 2017р.;;; 7010; 2111.

  14.       ОПЛАЧЕНО:     378,15 грн.
  КОМУ: РК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70582018
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2111; Профвнески 100% з працiвникiв  бюдж.установ iз з/п за  листопад .2017р.; Термiн сплати 28.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  15.       ОПЛАЧЕНО:   29631,34 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70576682
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2111;З/п за  листопад 2017р. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№60вiд 28.11.17; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ.

  16.       ОПЛАЧЕНО:   37620,21 грн.
  КОМУ: ФОП Закомiрний Сергiй Петрович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70580284
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За пот.ремонт ел. мереж вул.освiтл. дит.майд.бiля Котляревського,29с.В.О.;зг акту№1пр.вик.буд.робiт вiд24.11.17;Дог №08/11-17-2-ВОвiд 16.11.17;Без ПДВ

  17.       ОПЛАЧЕНО:     500,00 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70580365
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730;Для поповнення  карти 5168757330090517, Боровик Ангелiна Миколаївна, IПН 3768704227 (стипендiя); зг.Рiш. сесiї №902-25-VIIвiд 30.08.2017; Без ПДВ.

  18.       ОПЛАЧЕНО:   22150,39 грн.
  КОМУ: ФОП Закомiрний Сергiй Петрович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70580646
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За пот.ремонт електр. мереж вул.освiтл. дит.майд по вул. Корольова .;зг акту№1пр.вик.буд.робiт вiд21.11.17;Дог №01/11-17-3-ВО вiд 06.11.17;Без ПДВ

  19.       ОПЛАЧЕНО:   33979,22 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл. р-н/41035000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70577102
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx;xxxx;Субв-iя iн.бюджетам на  бензин для Щасливького НВК для перевез. дiтей Чубинське-Щасливе-Чубинс .;згРiш.сесiї№926-25-VIIвiд3.10.17;КБКxxxx; БезПДВ.

  20.       ОПЛАЧЕНО:  104281,84 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70578874
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111;Зарплата за листопад 2017р. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№61 вiд 28.11.2017; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ.

  21.       ОПЛАЧЕНО:   14800,00 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70575693
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;3132; За тех.нагляд \Кап. ремонт проїз.частини  вул. Кочнева ( вiд Сонячна до Тиха );зг акту пр. вик.робiт вiд 21.11.17;Дог №152 вiд 06.09.2017; Без ПДВ

  22.       ОПЛАЧЕНО:     500,00 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70575698
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730;Для поповнення  карти 5168755900509635, Колотуша Юлiя Сергiївна, IПН 3827604025(стипендiя); зг.Рiш. сесiї №902-25-VIIвiд 30.08.2017; Без ПДВ.

  23.       ОПЛАЧЕНО:    1793,83 грн.
  КОМУ: Борис.УДКСУ/с.В.Олександрiвка/18010500
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70577839
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;18010500;04363484;Земельний податок з юр. осiб за 11.2017;;; 0170; 2800.

  24.       ОПЛАЧЕНО:   48556,14 грн.
  КОМУ: ПрАТ \Київобленерго\ Бориспiльський РП
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70577840
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2273;За електроенергiю;зг рах №8777230304 вiд 27.11.2017; Дог №66 вiд 23.01.17;в т.ч.ПДВ-8092,69

  25.       ОПЛАЧЕНО:     567,24 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70578564
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за листопад 2017р.;;; 7010; 2111.

  26.       ОПЛАЧЕНО:    2359,76 грн.
  КОМУ: ПрАТ \Київобленерго\ Бориспiльський РП
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70582248
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2273;За електроенергiю;зг рах №8777230304 вiд 27.11.2017; Дог №66 вiд 23.01.17;в т.ч.ПДВ-459,96

  27.       ОПЛАЧЕНО:    2384,36 грн.
  КОМУ: ПрАТ \Київобленерго\ Бориспiльський РП
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70576488
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2273;За електроенергiю;зг рах №8777230304 вiд 27.11.2017; Дог №66 вiд 23.01.17;в т.ч.ПДВ-397,39

  28.       ОПЛАЧЕНО:   37910,52 грн.
  КОМУ: ФОП Закомiрний Сергiй Петрович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70576502
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За пот.ремонт ел.мереж вул.освiтл.  дит.майд. вул. Матросова,10  с. В.О.;зг акту№1пр.вик.буд.робiт вiд21.11.17;Дог №08/11-17-1-ВОвiд 08.11.17;Без ПДВ

  29.       ОПЛАЧЕНО:   23605,19 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70582651
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за  листопад 2017р.;;; 0170; 2111.

  30.       ОПЛАЧЕНО:   47180,45 грн.
  КОМУ: ФОП Закомiрний Сергiй Петрович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70582656
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За пот.ремонт електр. мереж вул.освiтл.дит.майд.Київ.шлях, 98 с. В.О.;зг акту№1пр.вик.буд.робiт вiд21.11.17;Дог №01/11-17-2-ВО    вiд 06.11.17;Без ПДВ

  31.       ОПЛАЧЕНО:     156,42 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70583240
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№61 вiд 28.11.2017 ; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ.

ДАТА: 29.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:  125087,10 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 300,80 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70316004
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;За двiрн.послуги з прибирання приб.територiї,прилеглої до с.ради по вул.Гагарiна;акт11пр. вик.буд. робiт вiд28.11.17;Дог№18вiд27.01.17;в т.ч.ПДВ-50,13

  2.         ОПЛАЧЕНО:   10000,00 грн.
  КОМУ: Бориспiльське УДКСУ Київської областi
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70314765
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400; 2730; Отримання готiвки по чеку ЯЯ 3956738 через  Чернiй М.В..; згiдно Рiш. сесiї №927-25–VII   вiд 03.10.2017; Без ПДВ.

  3.         ОПЛАЧЕНО:   19704,00 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70316888
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За збирання смiття в мiсцях заг. користування;зг акту над.послуг   №1358 вiд 28.11.2017;Дог №138 вiд 16.08.2017;в т.ч.ПДВ-3284

  4.         ОПЛАЧЕНО:   25000,00 грн.
  КОМУ: Бориспiльське УДКСУ Київської областi
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70313150
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400; 2730; Отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956741через  Чернiй М.В.; згiдно Рiш. сесiї №980-26-VII  вiд 14.11.2017; Без ПДВ.

  5.         ОПЛАЧЕНО:      56,00 грн.
  КОМУ: Великоолександрiвська сiльська рада
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70313477
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400; 2240; Комiсiя 0,16 % за отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956742; Дог.№79/10 вiд04.03.15; Без ПДВ.

  6.         ОПЛАЧЕНО:      11,20 грн.
  КОМУ: Великоолександрiвська сiльська рада
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70314116
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400; 2240; Комiсiя 0,16 % за отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956737; Дог.№79/10 вiд04.03.15; Без ПДВ.

  7.         ОПЛАЧЕНО:    5865,50 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70320528
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За двiрн. послуги з прибирання зон вiдпочинку,парку,авт.зупинки; акт№11 пр. вик. буд. робiт  вiд 28.11.17; Дог №6вiд 13.01.17; в т.ч.ПДВ-977,58

  8.         ОПЛАЧЕНО:   35000,00 грн.
  КОМУ: Бориспiльське УДКСУ Київської областi
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70314671
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400; 2730; Отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956742 через  Чернiй М.В.; згiдно Рiш. сесiї №958-26-VII   вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  9.         ОПЛАЧЕНО:   10000,00 грн.
  КОМУ: Хомов Володимир Володимирович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70318780
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 26250000434485,Хомов В.В. ,IПН 2431507058  (мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №922-25-VII вiд 21.09.17; Без ПДВ.

  10.       ОПЛАЧЕНО:    7000,00 грн.
  КОМУ: Бориспiльське УДКСУ Київської областi
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70321075
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400; 2730; Отримання готiвки по чеку ЯЯ 3956737 через  Чернiй М.В..; згiдно Рiш. сесiї №922-25-VII  вiд 21.09.2017; Без ПДВ.

  11.       ОПЛАЧЕНО:      40,00 грн.
  КОМУ: Великоолександрiвська сiльська рада
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70317901
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400; 2240; Комiсiя 0,16 % за отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956741; Дог.№79/10 вiд04.03.15; Без ПДВ.

  12.       ОПЛАЧЕНО:   12093,60 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70317991
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За перевезення смiття зiбраного в мiсцях заг. користування;зг акту над.послуг   №1359вiд 28.11.2017;Дог №138 вiд 16.08.2017;в т.ч.ПДВ-2015,60

  13.       ОПЛАЧЕНО:      16,00 грн.
  КОМУ: Великоолександрiвська сiльська рада
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70314892
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400; 2240; Комiсiя 0,16 % за отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956738; Дог.№79/10 вiд04.03.15; Без ПДВ.

ДАТА: 28.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:   23362,40 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 352,50 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70084135
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240; За тех.нагляд \Поточний ремонт покриття по вул. Соборна  в  с. В.О.;зг акту пр. вик.робiт вiд 23.11.17;Дог №184 вiд 06.10.2017; Без ПДВ

  2.         ОПЛАЧЕНО:    9227,90 грн.
  КОМУ: ПП \УМБР-Бровари\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70088224
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2210;За вироби конструкцiйнi (для кладовища у с.В.О.;зг вид. накл. №УМ-0000573вiд 23.11.17; Дог №92 выд 23.11.17; в т.ч.ПДВ-1537,98

  3.         ОПЛАЧЕНО:   12000,00 грн.
  КОМУ: ТОВ \Адванс Iнвест\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70086135
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7310;2240;За виготов.проекту землеустрою у ком.власнiсть зем.дiлянки для розмiщення торг.майд.  вул.Матросова ;акт вiд24.11.17;Дог №37вiд03.03.17;Без ПДВ

  4.         ОПЛАЧЕНО:      44,00 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70081265
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240; За тех.нагляд \Поточний ремонт покриття по вул.Гагарiна  в  с. В.О.;зг акту пр. вик.робiт вiд 23.11.17;Дог №185 вiд 06.10.2017; Без ПДВ

  5.         ОПЛАЧЕНО:     528,00 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70089069
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240; За тех.нагляд \Поточний ремонт покриття по вул.Б. Хмельницького  в  с. В.О.;зг акту пр. вик.робiт вiд 21.11.17;Дог №183 вiд 06.10.2017; Без ПДВ

  6.         ОПЛАЧЕНО:     674,00 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70081142
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240; За тех.нагляд \Поточний ремонт покриття по вул. Сонячна  в  с. В.О.;зг акту пр. вик.робiт вiд 23.11.17;Дог №187 вiд 06.10.2017; Без ПДВ

  7.         ОПЛАЧЕНО:      24,00 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70081605
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240; За тех.нагляд \Поточний ремонт покриття по вул. Ватутiна  в  с. В.О.;зг акту пр. вик.робiт вiд 23.11.17;Дог №186 вiд 06.10.2017; Без ПДВ

  8.         ОПЛАЧЕНО:     512,00 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 70083978
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240; За тех.нагляд \Поточний ремонт покриття по вул.Гагарiна  в  с. М.О.;зг акту пр. вик.робiт вiд 21.11.17;Дог №189 вiд 06.10.2017; Без ПДВ

ДАТА: 27.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ:  118872,04 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 5000,00 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69906270
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5168742015166055.Шишкiн Юрiй Васильович ,IПН 1984613471(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №980-26-VII вiд 14.11.2017; Без ПДВ.

  2.         ОПЛАЧЕНО:    3000,00 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69907899
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 5168757269007367,Єлькова Г.Р.,IПН 2079910449 (мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  3.         ОПЛАЧЕНО:    5000,00 грн.
  КОМУ: Чигир Марина Василiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69909660
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карткового рахунку 1041741500 Чигир Марина Василiвна, IПН  3013418468 (мат.допомога);зг Рiш.сесiї №980-26–VII вiд14.11.17;без ПДВ

  4.         ОПЛАЧЕНО:    5000,00 грн.
  КОМУ: Мозоль Катерина Степанiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69908660
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карт. рахунку 26252000252450  ,Мозоль К.С.,,IПН 1727207469(мат.доп.); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  5.         ОПЛАЧЕНО:     576,00 грн.
  КОМУ: ФОП Чернюк Лiана Яношiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69907708
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2210;За швидкозшивачi;зг вид. накл. №ЧР-0000145 вiд 22.11.2017,Дог №91 вiд 22.11..2017;Без ПДВ

  6.         ОПЛАЧЕНО:    5000,00 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69906469
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149439105661395,  Олiйник Сергiй Миколайович,IПН 2740816595 (мат.доп); зг.Рiшення  сесiї №980-26-VII вiд 14.11.2017; Без ПДВ.

  7.         ОПЛАЧЕНО:    1000,00 грн.
  КОМУ: Логвин Нiна Степанiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69902637
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 4200;2730; Для поповнення  КР №0970409200, Логвин Н.С., IПН 2114619468 (грошова винагорода);зг Розпорядження № 68 вiд20.11.17;без ПДВ

  8.         ОПЛАЧЕНО:    1447,50 грн.
  КОМУ: ФОП Чернюк Лiана Яношiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69902645
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2210;За папiр А-4;зг вид. накл. №ЧР-0000144вiд 22.11.2017,Дог №90 вiд 22.11..2017;Без ПДВ

  9.         ОПЛАЧЕНО:   34924,27 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69903364
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6010;2240;За пот. ремонт сх. клiтин житл.буд. Кочнева,7 в с.В.О.;зг акту №2 пр. вик. буд.робiт вiд 22.11.17;Дог №146 вiд 23.08.2017; в т.ч.ПДВ-5820,71

  10.       ОПЛАЧЕНО:    5000,00 грн.
  КОМУ: Чигир Марина Василiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69906546
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карткового рахунку 1041741500 Чигир Марина Василiвна, IПН  3013418468 (мат.доп.Чигир );зг Рiш.сесiї №980-26–VII вiд14.11.17;без ПДВ

  11.       ОПЛАЧЕНО:    3000,00 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69908885
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149499108224344. Очкаленко О.С.. IПН 1827505466(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №980-26-VII вiд 14.11.2017; Без ПДВ.

  12.       ОПЛАЧЕНО:    3000,00 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69904456
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149499108230499.  Мiрошниченко Г.П.,IПН 2106611641 (мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №980-26-VII вiд 14.11.2017; Без ПДВ.

  13.       ОПЛАЧЕНО:    5000,00 грн.
  КОМУ: АТ \Ощадбанк\ ТВБВ№10026/0620
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69907484
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Мат.доп. на зарах.на рахунок 26254500753372 Ковальова Ольга (Мат.допомога),IПН 3354807067 ; зг.Рiшення  сесiї №980-26-VII вiд 14.11.2017; Без ПДВ.

  14.       ОПЛАЧЕНО:    2000,00 грн.
  КОМУ: Бєлан Любов Миколаївна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69905876
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карткового рахунку 1198781100, Бєлан Любов Миколаївна , IПН 1735114088 ;зг Рiш.сесiї №980-26–VII вiд14.11.17;без ПДВ

  15.       ОПЛАЧЕНО:    5000,00 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69906256
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5168745300879605 ,Моргун Iрина Миколаївна,IПН 2383810224(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №980-26-VII вiд 14.11.2017; Без ПДВ.

  16.       ОПЛАЧЕНО:   34924,27 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69907547
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6010;2240;За пот. ремонт сх. клiтин житл.буд. Кочнева,9 в с.В.О.;зг акту №2 пр. вик. буд.робiт вiд 22.11.17;Дог №145 вiд 23.08.2017; в т.ч.ПДВ-5820,71

ДАТА: 26.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 25.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

 

 

 

ДАТА: 24.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 90198,0 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69723447
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення карти 5168742202838110,Костенко Олександр Iванович,IПН 1959309834(мат.допомога; зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  2.         ОПЛАЧЕНО: 7000,0 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл. р-н/41035000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69723500
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx;xxxx;Субв-iя iн.бюджетам на оренду стадiону для футбол. команди \Алекс\ .;зг Рiш.сесiї№788-20-VII вiд26.6.17;КБКxxxx; БезПДВ.

  3.         ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69724649
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149499645714187, Матвiйчук Л.В.., IПН 2571112246(мат.допомога; зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  4.         ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Гусакова Людмила Василiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69723988
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 26258000430823  ,Гусакова Л.В. ,IПН 2707419760(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  5.         ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Кисла Галина Вiталiївна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69724072
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карткового рахунку 1286352400, Кисла Г.В., IПН 2197522720(мат.допомога);зг Рiш.сесiї №927-25–VII вiд03.10.17;без ПДВ

  6.         ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Сороченко Олена Миколаївна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69723755
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карткового рахунку 0668024400 Сороченко О.М.., IПН 3211316727 (мат.допомога);зг Рiш.сесiї №927-25–VII вiд03.10.17;без ПДВ

  7.         ОПЛАЧЕНО: 39998,0 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/41035001
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69722653
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx; xxxx; Субв-iя iн.бюджетам (выддылу культури) на апаратуру, ПК для Будинку культури у с. В.О..; зг Рiш. сесiї№769-16-VIIвiд26.04.17; КБКxxxx; БезПДВ.

  8.         ОПЛАЧЕНО: 7700,0 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл. р-н/41035000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69720531
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx;xxxx;Субв-iя iн.бюджетам для вiддiлу культури для В.О.будинку культури  на муз. апаратуру;згРiш.сесiї№769-16-VII вiд26.4.17;КБКxxxx; БезПДВ.

  9.         ОПЛАЧЕНО: 1500,0 грн.
  КОМУ: Приватне пiдприємство \АРТО\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69720177
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;За інф.послуги щодо оброблених даних у 11.2017 зг. акту №11 від 14.1.2017р.по дог №10 від 20/01/2017;Без ПДВ;

  10.       ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69720834
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5167985690193073,, Чемерис Л.М.. ,IПН 2089309462(мат.допомога; зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  11.       ОПЛАЧЕНО: 3000,0 грн.
  КОМУ: Чорнозубова Олена Олексiївна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69721212
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 26258000430823  ,Чорнозубова О.О. ,IПН  1749208163(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  12.       ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69721748
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5168755109069431,Цимбалюк С.А.,IПН 1607408246(мат.доп. для Цимбалюк В.К); зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  13.       ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69724477
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149497849266574, Птуха Ф.В.., IПН 1722111178 (мат.допомога; зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

ДАТА: 23.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 22.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 21.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 20.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 135012,1 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 44622,81 грн.
  КОМУ: ТОВ \Проектно-буд.компанiя\ДОРТРАНС\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69234961
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;3132;За розробку пр.-кошт.док-iї \Кап.ремонт пр.част. вул. Блiзнiченка в с.Чубинське;акт№1здачi-пр.робiт вiд14.11.17;Дог№Д 1719 вiд14.03.17;без ПДВ.

  2. ОПЛАЧЕНО: 5865,5 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69236581
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За двiрн. послуги з прибирання зон вiдпочинку,парку,авт.зупинки; акт№10 пр. вик. буд. робiт  вiд 08.11.17; Дог №6вiд 13.01.17; в т.ч.ПДВ-977,58

  3.         ОПЛАЧЕНО: 37224,85 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69236053
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За  послуги з озеленення  (викошування трави) ;зг акту  №1 пр. вик.буд. робiт вiд 15.11.2017;Дог №230 вiд 14.11.2017;в т.ч.ПДВ-6204,14

  4.         ОПЛАЧЕНО: 47299,0 грн.
  КОМУ: ТОВ \Проектно-буд.компанiя\ДОРТРАНС\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69235009
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;3132;За розробку пр.-кошт.док-iї \Кап.ремонт пр.част. вул. Яблунева  в с.Чубинське;акт№1здачi-пр.робiт вiд14.11.17;Дог№Д 1783 вiд10.07.17;без ПДВ.

ДАТА: 19.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 18.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 17.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 111447,5 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111476
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення карти  5168755370112100,Спасiченко О.М. ,IПН 2608712467(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  2.         ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69112875
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 4149499104979040,Пенчак Олена Максимiвна.IПН 2141013303(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  3.         ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69114517
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 4149499107770073, Желевська Альона Олегiвна,IПН 3550809447,(мат.допомога);зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.17; Без ПДВ.

  4.         ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: АТ \Ощадбанк\ ТВБВ№10026/0901
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69113963
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карт.рахунку 26258500412437,Коваленко Л.М. ,IПН 2221510201(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  5.         ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69114538
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 4149499104979271, Карпенко Валентина Михайлiвна,IПН 2082712602(мат.доп.); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.17; Без ПДВ.

  6.         ОПЛАЧЕНО: 3000,0 грн.
  КОМУ: Яворська Тетяна Миколаївна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111514
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730;Для поповнення  карт.рахунку  26256002013154,Яворська Тетяна Миколаївна, IПН 2353516020(мат.допомога); зг.Рiш. сесiї №895-25-VIIвiд 22.08.17; Без ПДВ.

  7.         ОПЛАЧЕНО: 10000,0 грн.
  КОМУ: Онищук Вiктор Герасимович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69113632
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карткового рахунку 0612894800,Онищук В.Г.,IПН 2049809916 (мат.допомога);зг Рiш.сесiї №9588-26–VII вiд03.11.17;без ПДВ

  8.         ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69114547
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5167490055545082,МозольКатерина Степанiвна,IПН 1727207469(мат.доп.); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  9.         ОПЛАЧЕНО: 3000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69112600
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5168757335400620,Уклеїна Анатстасiя Матвiївна,IПН 1952610684(мат.допом.); зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  10.       ОПЛАЧЕНО: 3000,0 грн.
  КОМУ: Трофiмова Марiя Степанiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69113647
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карткового рахунку 0546470600 Трофiмова М.С., IПН 1948405060 (мат.допомога);зг Рiш.сесiї №9588-26–VII вiд03.11.17;без ПДВ

  11.       ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69114493
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5168757270555602, Пiнчук Наталiя Василiвна,IПН 2545004869(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  12.       ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111223
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 4149499107384230, Куцiй Володимир Iгорович,IПН 2827310018(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  13.       ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111920
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149499645536697,Цiлик Наталiя Степанiвна ,IПН 1846616002(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  14.       ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111585
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  414949785660212,,Ахмедзянова Л.А. ,IПН 1927417343(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  15.       ОПЛАЧЕНО: 10000,0 грн.
  КОМУ: Заводинська Свiтлана Анатолiївна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111599
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карт.рахунку 26253500661078 ,Заводинська С.А., IПН 2340209369(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  16.       ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69112998
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5168757336066479,Зая Лариса Олексiївна ,IПН 1833707922(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  17.       ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69112695
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5168757306434608,Савiцька Людмила Якiвна ,IПН 1969312287(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  18.       ОПЛАЧЕНО: 10000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69113800
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149439395810694,Ситнiк В.С. ,IПН 3354706515(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  19.       ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111380
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 4149439101843252, Яворська Ольга Iванiвна,IПН 1718215422(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  20.       ОПЛАЧЕНО: 1447,5 грн.
  КОМУ: ФОП Чернюк Лiана Яношiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69112782
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2210;За папiр А-4;зг вид. накл. №ЧР-0000113 вiд 10.11.2017,Дог №89 вiд 10.11..2017;Без ПДВ

  21.       ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111736
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149497846264507,Пасiчник С.М. ,IПН 3020816238(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  22.       ОПЛАЧЕНО: 3000,0 грн.
  КОМУ: АБ \Укргазбанк\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69113869
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Перерахування коштiв на рахунок 262532115579001 Цудинович Микола Олексiйович, IПН 1658905639;зг Рiш.сесiї №9588-26–VII вiд03.11.17;без ПДВ

  23.       ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69113880
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149439102265547,Швець Олександра Михайлiвна,IПН 2271712349(мат.допомога);зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.17; Без ПДВ.

  24.       ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69114232
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5168755109069431,Цимбалюк Софiя Андрiївна ,IПН 1607408246(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №927-25-VII вiд 03.10.17; Без ПДВ.

  25.       ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111448
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5168757307426892,Кошман Лариса Миколаївна,IПН 1988713063(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  26.       ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69111816
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти 5168757267418368,Власенко А.В.,,IПН 3473609471(мат.доп.); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  27.       ОПЛАЧЕНО: 2000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 69114348
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  5167985690607403, Шелестова Раїса Олександрiвна,IПН 1309310845(мат.доп.);зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.17; Без ПДВ.

ДАТА: 16.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 207651,49 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 218,16 грн.
  КОМУ: РК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68968447
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2111; Профвнески 100% з працiвникiв бюдж.установ iз з/п за I половину листопада .2017р.; Термiн сплати 14.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  2.         ОПЛАЧЕНО: 26,66 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68969721
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№58вiд 14.11.17; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ.

  3.         ОПЛАЧЕНО: 12415,22 грн.
  КОМУ: ТОВ\Дорстрой Монтаж Київ\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68971655
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;Аванс 30 % на матерiали для пот.ремонту  вул.освiтл.  по вул. Лiсова в с.М.О.;зг Дог№228вiд13.11.17;в т.ч.ПДВ-2069,20

  4.         ОПЛАЧЕНО: 10000,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68971461
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730; Для поповнення  карти  4149499105244931,Фiногенова Л.В. ,IПН 2399206648(мат.допомога); зг.Рiшення  сесiї №958-26-VII вiд 03.11.2017; Без ПДВ.

  5.         ОПЛАЧЕНО: 25830,0 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68967842
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6010;2240;За пот. ремонт сх. клiтин житл.буд. Погребняка,18 в с.В.О.;зг акту №1 пр. вик. буд.робiт вiд 13.11.17;Дог №127 вiд 21.07.2017; в т.ч.ПДВ-4305,00

  6.         ОПЛАЧЕНО: 3494,79 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68968134
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за першу половiну листопада 2017р.;;; 7010; 2111.

  7.         ОПЛАЧЕНО: 4542,98 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68968729
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 101;04363484;;;ПДФО iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за  I половину листопада 2017р.;;; 0170; 2111.

  8.         ОПЛАЧЕНО: 76010,4 грн.
  КОМУ: ТОВ РБУ \УкрсервiсМонтаж\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68969250
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;3132;За кап.ремонт пiшохiд.дорiжки навколо водойми по вул.Героїв України;зг акту№2 пр. вик. буд.робiт вiд13.11.17; Дог №131вiд 31.07.17;в т.ч.ПДВ-12668,40

  9.         ОПЛАЧЕНО: 48,55 грн.
  КОМУ: ОК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68971501
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 20% з працiвникiв  бюдж.установ iз з/п за I половину листопада 2017р.; Термiн сплати 14.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  10.       ОПЛАЧЕНО: 4799,41 грн.
  КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68968543
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;Нарахування ЄСВ  на з/п  працiвникiв   за першу половину листопада 2017р.;;; 7010; 2120.

  11.       ОПЛАЧЕНО: 398,0 грн.
  КОМУ: ФОП Гера Олександр Iванович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68968173
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;За  вiдновлення картриджу ;зг  акту №А-ГК/-001217 вiд 13.11.2017; Дог №144 вiд 23.08.17;Без ПДВ

  12.       ОПЛАЧЕНО: 12500,0 грн.
  КОМУ: ТОВ \АДЛЕР I ПАРТНЕРИ.АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68971029
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;За надання юридичних послуг у 10.2017 ;зг акту №3110/174 вiд 08.11.17; Дог №01/02-17 вiд 01.02.17;Без ПДВ

  13.       ОПЛАЧЕНО: 20074,56 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68968203
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111;Зарплата за I пол.листопада2017р. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№59 вiд 14.11.2017; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ.

  14.       ОПЛАЧЕНО: 378,58 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68972304
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за I половину листопада 2017р.;;; 0170; 2111.

  15.       ОПЛАЧЕНО: 17775,34 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68971602
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2111;З/п за I половину листопада 2017р. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№58вiд 14.11.17; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ.

  16.       ОПЛАЧЕНО: 13417,87 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68972314
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За пот.ремонт майданчика ТПВ по вул. Київський шлях,98 в с.В. О.;зг акту №1 пр. вик. буд. робiт вiд 13.11.2017; Дог №227 вiд08.11.17;в т.ч.ПДВ-2236,31

  17.       ОПЛАЧЕНО: 194,16 грн.
  КОМУ: РК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68969077
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 80% з працiвникiв  бюдж.установ iз з/п за I половину листопада 2017р.; Термiн сплати 14.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  18.       ОПЛАЧЕНО: 5169,47 грн.
  КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68969645
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 101;04363484;Нарахування ЄСВ  на  з/п працiвникiв  за I половину  листопада  2017 ;;; 0170; 2120.

  19.       ОПЛАЧЕНО: 327,23 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68969406
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за першу половiну листопада 2017р.;;; 7010; 2111.

  20.       ОПЛАЧЕНО: 30,11 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68970096
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№59 вiд 14.11.2017 ; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ.

ДАТА: 15.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 240000,0 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 240000,0 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/41035001
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68773563
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx; xxxx; Субв-iя iн.бюджетам на капiтальний ремонт вiкон для ДНЗ\Джерельце\ ; зг Рiш. сесiї№848-21-VIIвiд05.07.17; КБКxxxx; БезПДВ.

ДАТА: 14.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

ДАТА: 13.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 73458,7 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 34294,05 грн.
  КОМУ: ТОВ\АРТМА-В\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68468264
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6021;3131;За розр. пр.-кошт.док-iї \Кап. ремонт покрiвлi буд.Матросова,8 \;зг акту №6 зд.-пр. вик. робiт вiд 31.10.17;Дог №05-10-07-2017  вiд 19.07.17; Без ПДВ

  2.         ОПЛАЧЕНО: 877,12 грн.
  КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68464408
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: ;101;04363484;Нарахування ЄСВ  на  вiдпускнi працiвникiв  у  листопадi  2017 ;;; 0170; 2120.

  3.         ОПЛАЧЕНО: 6, 58 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68468324
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№57 вiд 08.11.2017; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ.

  4.         ОПЛАЧЕНО: 34294,05 грн.
  КОМУ: ТОВ\АРТМА-В\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68465730
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6021;3131;За розр. пр.-кошт.док-iї \Кап. ремонт покрiвлi  буд.по вул. Гагарiна,52\;зг  акту №7 зд.-пр. вик. робiт вiд 31.10.17;Дог №126 вiд 19.07.2017; Без ПДВ

  5.         ОПЛАЧЕНО: 31,9 грн.
  КОМУ: РК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68465414
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 80% з працiвникiв  бюдж.установ iз вiдп. у  листопадi 2017р.; Термiн сплати 08.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  6.         ОПЛАЧЕНО: 717,65 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68468228
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО iз вiдпускних працiвникiв бюджет.установ  за листопад 2017р.;;; 0170; 2111.

  7.         ОПЛАЧЕНО: 7,97 грн.
  КОМУ: ОК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68468593
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 20% з працiвникiв  бюдж.установ iз вiдп. у листопадi 2017р.; Термiн сплати 08.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  8.         ОПЛАЧЕНО: 3169,6 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68468936
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111;Вiдпускнi у листопадi 2017р. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№57 вiд 08.11.2017; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ.

  9.         ОПЛАЧЕНО: 59,8 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68466079
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз вiдпускних працiвникiв бюджет.установ  за листопад 2017р.;;; 0170; 2111.

 

 

ДАТА: 12.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

ДАТА: 11.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

ДАТА: 10.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 1803889,7 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 15,56 грн.
  КОМУ: ОК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68329131
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 20% з працiвникiв бюдж.установ iз вiдп. у 11. 2017р.; Термiн сплати 01.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  2.         ОПЛАЧЕНО: 5000,0 грн.
  КОМУ: Бориспiльське УДКСУ Київської областi
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68330551
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 4200; 2730; Отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956736 через  Чернiй М.В.; згiдно Розпорядження №65 вiд 30.10.2017; Без ПДВ.

  3.         ОПЛАЧЕНО: 3318,42 грн.
  КОМУ: ПрАТ \Нова лiнiя\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68329691
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2210;За  iнструменти для кладовища ;зг вид.накл.№ Рнк/NBP-0013137 вiд 02.11.17;Дог №418/06-Б вiд 02.11.2017; в т.ч.ПДВ-553,07

  4.         ОПЛАЧЕНО: 64769,52 грн.
  КОМУ: ФОП Закомiрний Сергiй Петрович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328572
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За пот.ремонт електр. мереж вул.освiтлення по вул. Гагарiна,52 с. В.О.;зг акту№1пр.вик.буд.робiт вiд02.11.17;Дог №167 вiд 25.09.17;Без ПДВ

  5.         ОПЛАЧЕНО: 1000,0 грн.
  КОМУ: ТОВ\Компанiя КС \Прогрес\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328585
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;За послуги ПЦО у 10.2017 ;зг акту№334вiд01.11.17;Дог №45 вiд24.01.17;Без ПДВ

  6.         ОПЛАЧЕНО: 1447,5 грн.
  КОМУ: ФОП Чернюк Лiана Яношiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328917
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2210;За папiр А-4;зг вид. накл. №ЧР-0000092 вiд 02.11.2017,Дог №86 вiд 02.11..2017;Без ПДВ

  7.         ОПЛАЧЕНО: 662,2 грн.
  КОМУ: ФОП Чернюк Лiана Яношiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328993
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2210;За канц.товари;зг вид. накл. №ЧР-0000040 вiд 02.11.2017,Дог №87 вiд 02.11..2017;Без ПДВ

  8.         ОПЛАЧЕНО: 1400,0 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68330044
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За послуги з оброблення вигрiбних ям ;зг акту над.послуг №1271 вiд 31.10.2017;Дог №22 вiд 08.02.2017;в т.ч.ПДВ-233,33

  9.         ОПЛАЧЕНО: 3500,0 грн.
  КОМУ: КУП \Олександрiвкажитлобудсервiс\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328771
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За послуги з  видалення стiчних вод ;зг акту над.послуг №1290 вiд 31.10.2017;Дог №22 вiд 08.02.2017;в т.ч.ПДВ-583,33

  10.       ОПЛАЧЕНО: 833280,0 грн.
  КОМУ: ТОВ \АК-Автобан\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328779
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;3132;За кап.ремонт пр.част.вул. Кочнева(вiд вул.Сонячна до вул.Тиха)с.В.О.;зг акту №1 пр.вик. буд. робiт вiд 03.11.17;дог№151вiд6.09.17;в т.ч.ПДВ-138880,00

  11.       ОПЛАЧЕНО: 2049,18 грн.
  КОМУ: ДП\Спец.держ.експер.органiзацiя-ЦСУДБЕ
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328187
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;3132;За експертизу к.док\Кап.ремонт пр.част.вул.Блiзнiченка в с.Чубинське;акт пр.пер.вик.робiт вiд02.11.17;дог№28-0401-17вiд23.10.17; в т.ч.ПДВ-341,53

  12.       ОПЛАЧЕНО: 1930,49 грн.
  КОМУ: ДП\Спец.держ.експер.органiзацiя-ЦСУДБЕ
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68330547
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;3132;За експертизу к.док\Кап.ремонт пр.част.вул.Яблунева  с.Чубинське;акт пр.пер.вик.робiт вiд02.11.17;дог№28-0402-17вiд23.10.17; в т.ч.ПДВ-321,75

  13.       ОПЛАЧЕНО: 8,0 грн.
  КОМУ: Великоолександрiвська сiльська рада
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328346
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 4200; 2240; Комiсiя 0,16 % за отримання готiвки по чеку  ЯЯ 3956736; Дог.№79/10 вiд04.03.15; Без ПДВ.

  14.       ОПЛАЧЕНО: 9,23 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68329315
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№53; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ.

  15.       ОПЛАЧЕНО: 6183,45 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68331276
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111;Вiдпускнi у листопадi 2017р. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№53; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ.

  16.       ОПЛАЧЕНО: 57597,12 грн.
  КОМУ: ТОВ РБУ \УкрсервiсМонтаж\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68327795
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;3132;За кап.ремонт пiшохiд.дорiжки навколо водойми по вул.Героїв України;зг акту№1 пр. вик. буд.робiт вiд30.10.17; Дог №131вiд 31.07.17;в т.ч.ПДВ-9599.52

  17.       ОПЛАЧЕНО: 62,22 грн.
  КОМУ: РК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68327926
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 80% з працiвникiв  бюдж.установ iз вiдп. у 11. 2017р.; Термiн сплати 01.11.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  18.       ОПЛАЧЕНО: 202790,5 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68329901
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №2 пр.вик.буд.робiт вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016 ;в т.ч.ПДВ-33798,42

  19.       ОПЛАЧЕНО: 1803,83 грн.
  КОМУ: КП\ВУКГ\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68330222
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За поховання невiдомого, знайденого на територiї В.О.с.ради;зг акту№19-д пр.вик. послуг вiд 07.11.2017;Дог №224 вiд6.11.17; в т.ч.ПДВ-300,64

  20.       ОПЛАЧЕНО: 175996,54 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68330638
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №4/1 варстостi устаткування вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016 ;в т.ч.ПДВ-9474,22

  21.       ОПЛАЧЕНО: 56845,3 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328813
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №5 пр.вик.буд.робiт  вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016; ;в т.ч.ПДВ-9474,22

  22.       ОПЛАЧЕНО: 218588,21 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68331220
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №4 пр.вик.буд.робiт вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016 ;в т.ч.ПДВ-36431,37

  23.       ОПЛАЧЕНО: 4558,09 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328110
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №6 пр.вик.буд.робiт вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016 ;в т.ч.ПДВ-759,68

  24.       ОПЛАЧЕНО: 1000,0 грн.
  КОМУ: ТОВ\БЕЗПЕКА ГРАНIТ сек’юрiтi\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328448
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;За послуги ЦПО у жовтнi 2017 (вул. Садово-Дачна.1б  в с. Чубинське);зг акту№ОУ-0000260 вiд02.11.17;Дог №ПЦС 26 вiд30.01.17;в т.ч.ПДВ-166,67

  25.       ОПЛАЧЕНО: 45187,61 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68329124
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №3 пр.вик.буд.робiт вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016 ;в т.ч.ПДВ-7531,27

  26.       ОПЛАЧЕНО: 4104,0 грн.
  КОМУ: ТОВ \Проектно-буд.компанiя\ДОРТРАНС\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68329389
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;3132;За  авт.нагляд \Кап.ремонт пр.част.вул.Кочнева с. В.О .\;акт №1 зд.-пр.робiт вiд03.11.17;дог№1630/АН вiд08.09.17; Без ПДВ

  27.       ОПЛАЧЕНО: 64384,06 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68331268
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №7 пр.вик.буд.робiт вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016; ;в т.ч.ПДВ-10730,68

  28.       ОПЛАЧЕНО: 7571,15 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328028
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №9 пр.вик.буд.робiт  вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016; ;в т.ч.ПДВ-1261,86

  29.       ОПЛАЧЕНО: 10635,88 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328486
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №10 пр.вик.буд.робiт  вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016; ;в т.ч.ПДВ-1772,65

  30.       ОПЛАЧЕНО: 13961,59 грн.
  КОМУ: ТОВ\Iталгаз\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68331288
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За рек-iю системи газопостачання ДНЗ\Джерельце\ ; зг акту №8 пр.вик.буд.робiт  вiд 31.10.2017; Дог№02-гм/1116 вiд 25.10.2016; ;в т.ч.ПДВ-2326,93

  31.       ОПЛАЧЕНО: 3315,19 грн.
  КОМУ: ТОВ\Українська будiвельна експертиза\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328734
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За експертизу по\Рек-цiя тер.зони вiдпочинку по вул.Гагарiна,9-а\;акт пр.-пер.над.послуг вiд30.10.17;Дог №3-232-17-ЕК/КО вiд18.10.17;в т.ч.ПДВ-552,53

  32.       ОПЛАЧЕНО: 3289,16 грн.
  КОМУ: ТОВ\Українська будiвельна експертиза\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68328984
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6310;3142;За експертизу по\Рек-цiя тер.зони вiдпочинку в с.Чубинське\;акт пр.-пер.над.послуг вiд30.10.17;Дог №3-233-17-ЕК/КО вiд18.10.17;в т.ч.ПДВ-548,19

  33.       ОПЛАЧЕНО: 1711,14 грн.
  КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68331044
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: ;101;04363484;Нарахування ЄСВ  на  вiдпускнi працiвникiв  к  литопадi  2017 ;;; 0170; 2120.

  34.       ОПЛАЧЕНО: 116,67 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68331459
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз з/п працiвникiв бюджет.установ  у листопадi  2017р.;;; 0170; 2111.

  35.       ОПЛАЧЕНО: 1400,02 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68330437
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за листопад 2017р.;;; 0170; 2111.

  36.       ОПЛАЧЕНО: 4397,94 грн.
  КОМУ: ПрАТ \Нова лiнiя\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68331278
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2210;За  буд.матерiали  .;зг вид.накл.№ Рнк/NBP-0013136 вiд 02.11.17;Дог №417/06-Б вiд 02.11.2017; в т.ч.ПДВ-732,99

 

ДАТА: 09.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 1514,6 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 1219,25 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ \Райффайзен банк Аваль\
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68212181
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Лiкарнянi у жовтнi xxxxр. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№56 вiд 01.11.17;Дог.№05/131-01/123-Кxxxxвiд10.12.10; без ПДВ.

  2.         ОПЛАЧЕНО: 272,63 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68210928
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;xxxx;;;ПДФО iз  лiкарняних  працiвникiв бюджет.установ;;;

  3.         ОПЛАЧЕНО: 22,72 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68210146
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;xxxx;;;Вiйськовий збiр   iз  лiкарняних  працiвникiв бюджет.установ;;;

ДАТА: 08.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 217679,20 грн.


 1. ОПЛАЧЕНО: 43057,85 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/41035001
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68098471
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx; xxxx; Субв-iя iн.бюджетам на РП\Зовн.мережi теплопостачання  школи мистецтв i ремесел у с.В.О.\;зг Рiш. сесiї№894-25-VIIвiд22.08.17; КБКxxxx; БезПДВ.

  2.         ОПЛАЧЕНО: 168000,0 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/41035001
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68100098
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx; xxxx; Субв-iя iн.бюджетам на дит.площадки для ДНЗ\Джерельце\ ; зг Рiш. сесiї№848-21-VIIвiд05.07.17; КБКxxxx; БезПДВ.

  3.         ОПЛАЧЕНО: 6621,41 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/41035001
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 68096768
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx; xxxx; Субв-iя iн.бюджетам на експертизу кошт.док-цiї \ Буд-во школи мистецтв у с.В.О.Коригування;зг Рiш. сесiї№894-25-VIIвiд22.08.17; КБКxxxx; БезПДВ.

 

ДАТА: 07.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

ДАТА: 06.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

ДАТА: 05.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 04.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,0 грн.

 

 

 

ДАТА: 03.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 455945,55 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 28576,46 грн.
  КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67825597
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.покр.по вул.Грушевського в с.В.О.;зг.акту №1вiд 25.10.2017;Дог№180 вiд 06.10.2017;в т.ч. ПДВ-4762,74

  2. ОПЛАЧЕНО: 44050,43 грн.
  КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67823166
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.покр.по вул.Сонячна в с. В.О.;зг.акту №1вiд 25.10.2017;Дог№179 вiд 06.10.2017;в т.ч. ПДВ-7341,74

  3.         ОПЛАЧЕНО: 87313,61 грн.
  КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67825283
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.покр.по вул.Погребняка в с.Чубинське;зг.акту №1вiд 30.10.2017;Дог№204 вiд 18.10.2017;в т.ч. ПДВ-14552,27

  4.         ОПЛАЧЕНО: 1360,0 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67824644
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За тех. нагляд  на об”єктi”Пот.рем.покриття по вул. Погребняка в с.Чубинське”;зг акту пр. вик. робiт вiд 31.10.17; Дог №208 вiд 20.10.17;Без ПДВ

  5.         ОПЛАЧЕНО: 34587,49 грн.
  КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67825733
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.покр.по вул.Б.Хмельницького в с. В.О.;зг.акту №1вiд 25.10.2017;Дог№175 вiд 06.10.2017;в т.ч. ПДВ-5764,58

  6.         ОПЛАЧЕНО: 199000,0 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/41035001
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67822941
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx;xxxx; Субв-iя iн.бюджетам  для Великоолександрiв. ЗОШ I-III ступенiв на станки, мультимед. облад;зг Рiш. сесiї№688-13-VII вiд23.03.17; КБКxxxx; БезПДВ.

  7.         ОПЛАЧЕНО: 1552,03 грн.
  КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67825064
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.покр.по вул.Ватутiна в с. В.О.;зг.акту №1вiд 25.10.2017;Дог№176 вiд 06.10.2017;в т.ч. ПДВ-258,67

  8.         ОПЛАЧЕНО: 2887,09 грн.
  КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67823682
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.покр.по вул.Гагарiна в с. В.О.;зг.акту №1вiд 25.10.2017;Дог№177 вiд 06.10.2017;в т.ч. ПДВ-481,18

  9.         ОПЛАЧЕНО: 33521,96 грн.
  КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67823087
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.покр.по вул.Гагарiна в с. М.О.;зг.акту №1вiд 25.10.2017;Дог№181вiд 06.10.2017;в т.ч. ПДВ-5586,99

  10.       ОПЛАЧЕНО: 23096,48 грн.
  КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67822773
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.покр.по вул.Соборна в с. В.О.;зг.акту №1вiд 25.10.2017;Дог№178 вiд 06.10.2017;в т.ч. ПДВ-3849,41

 

 

 

ДАТА: 02.11.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 80000,00 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 80000,00 грн.
  КОМУ: БОРИСПIЛЬСЬКИЙ РАЙОН 41035001
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67747966
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: xxxx;xxxx;Субв-ія ін.бюджетам для В.О,ЗОШ на швейні машини,оргтехніку,музичне обладнання;зг. ріш. сесії№688-16-VII від23,03,17КБКxxxx;без ПДВ;

 

 

ДАТА: 31.10.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 1515451,01 грн.

 1. ОПЛАЧЕНО: 27,0 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67545100
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз орендної плати за а/м ASTRA OTGF69,  АI7707АС у 10.2017р.;;; зг Договору найму вiд 21.02.2017;;; 6060; 2240.

  2.         ОПЛАЧЕНО: 176,15 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ “Райффайзен банк Аваль”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67545284
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№55вiд 27.10.17; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ.

  3.         ОПЛАЧЕНО: 292,98 грн.
  КОМУ: ОК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67543980
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 20% з працiвникiв  бюдж.установ iз зарплати за жовтень  2017р.; Термiн сплати 27.10.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  4.         ОПЛАЧЕНО: 2565,0 грн.
  КОМУ: ТОВ “Проектно-буд.компанiя”ДОРТРАНС”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67544287
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;3132;;За авт.нагляд на об’єктi”Кап. ремонт тротуару по вул. Соборна с. В.О.”;зг акту №1 зд.-пр.робiт  вiд 20.10.17;Дог №1692/АН вiд 15.06.2017;Без ПДВ

  5.         ОПЛАЧЕНО: 30410,86 грн.
  КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67544515
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: ;101;04363484;Нарахування ЄСВ  на  з/п працiвникiв  за жовтень 2017 ;;; 0170; 2120.

  6.         ОПЛАЧЕНО: 1449,0 грн.
  КОМУ: АТ “Укрексiмбанк” в м. Києвi
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67544796
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;Попов.рахунку. №4402711214322446, Вощевський В.М., IПН 3398513550;зг акту №8 зд.-пр.над.послуг  вiд 27.10.2017; Договiр найму вiд 21.02.17; Без ПДВ

  7.         ОПЛАЧЕНО: 2215,57 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67543606
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за жовтень 2017р.;;; 0170; 2111.

  8.         ОПЛАЧЕНО: 322,39 грн.
  КОМУ: РК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67543816
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2111; Профвнески 100% з працiвникiв  бюдж.установ iз з/п за жовтень .2017р.; Термiн сплати 27.10.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  9.         ОПЛАЧЕНО: 639,52 грн.
  КОМУ: КУП “Олександрiвкажитлобудсервiс”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67543961
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 4200;2240;За перевезення населення пiд час проведення культ-масових заходiв;зг акту над. послуг №1189 вiд 23.10.2017; Дог №4 вiд 13.01.17;в т.ч.ПДВ-106,59

  10.       ОПЛАЧЕНО: 5130,0 грн.
  КОМУ: ТОВ “Проектно-буд.компанiя”ДОРТРАНС”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67544537
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;3132;;За авт.нагляд на об’єктi”Кап. ремонт тротуару по вул. Київ.шлях  с. В.О.”;зг акту №1 зд.-пр.робiт  вiд 25.10.17;Дог №1657/АН вiд 22.06.2017;Без ПДВ

  11.       ОПЛАЧЕНО: 500,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67543848
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730;Для поповнення  карти 5168755900509635, Колотуша Юлiя Сергiївна, IПН 3827604025(стипендiя); зг.Рiш. сесiї №902-25-VIIвiд 30.08.2017; Без ПДВ.

  12.       ОПЛАЧЕНО: 605,0 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67543908
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За тех. нагляд “Пот.рем.проїзду мiж вул.Соборною та вул.Гагарiна,50”;зг акту пр. вик. робiт вiд 25.10.17; Дог №190 вiд 06.10.17;Без ПДВ

  13.       ОПЛАЧЕНО: 5774,82 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67544915
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за жовтень 2017р.;;; 7010; 2111.

  14.       ОПЛАЧЕНО: 14400,0 грн.
  КОМУ: ГО “Борисп. районна федерацiя футболу”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67545050
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 5061;2240;За участь збiрноъ сiльської ради в чемпiонатi з футболу;зг акту пр.-пер.над.послуг вiд 23.10.17;Дог №173вiд 23.10.17; Без ПДВ

  15.       ОПЛАЧЕНО: 1184589,11 грн.
  КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67547979
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;3132;За кап.ремонт тротуару по вул. Київський шлях в с.В.О.;зг акту №2 пр. вик.буд. робiт вiд 24.10.2017;Дог №111вiд 22.06.17;в т.ч.ПДВ-197431,52

  16.       ОПЛАЧЕНО: 1119,0 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67548337
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За тех. нагляд “Пот.рем.покр.бiля зуп.громад.трансп.на перет. вул.Гагарiна i К.шлях;зг акту пр. вик. робiт вiд 25.10.17; Дог №197 вiд 17.10.17;Без ПДВ

  17.       ОПЛАЧЕНО: 7092,55 грн.
  КОМУ: Броварська ОДПI (Бориспiль.вiддiлення)
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67549045
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;Нарахування ЄСВ  на з/п  працiвникiв   за жовтень 2017р.;;; 7010; 2120.

  18.       ОПЛАЧЕНО: 483,6 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/Бориспiл.р-н/11011000
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67548719
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;вiйськовий збiр iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за жовтень 2017р.;;; 7010; 2111.

  19.       ОПЛАЧЕНО: 600,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67548749
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730;Для поповнення  карти 5168755901167839, Бiлошапка Тимофiй Вiкторович, IПН 3823107110 (стипендiя); зг.Рiш. сесiї №902-25-VIIвiд 30.08.2017; Без ПДВ.

  20.       ОПЛАЧЕНО: 25658,11 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ “Райффайзен банк Аваль”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67548059
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2111;З/п за жовтень 2017р. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№54вiд 27.10.17; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ.

  21.       ОПЛАЧЕНО: 32610,61 грн.
  КОМУ: Приватне акцiонерне товариство”Аскольд
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67546341
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6010;2240;За пот. ремонт сх. клiтин житл.буд. Гагарiна,50 в с.В.О.;зг акту №2 пр. вик. буд.робiт вiд 24.10.17;Дог №121 вiд 13.07.2017; в т.ч.ПДВ-5435.10

  22.       ОПЛАЧЕНО: 20924,0 грн.
  КОМУ: ПП “Деревообробний завод”БРАМА”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67548848
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2210;За секцiї, стовпи i хвiртку до забору по вул. Погребняка,3;зг вид. накл. №388 вiд 27.10.2017; Дог №82 вiд 23.10.17;в т.ч.ПДВ-3487,33

  23.       ОПЛАЧЕНО: 26586,61 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010100
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67548173
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО iз з/п працiвникiв бюджет.установ  за жовтень 2017р.;;; 0170; 2111.

  24.       ОПЛАЧЕНО: 117436,25 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ “Райффайзен банк Аваль”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67546072
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111;З/п за жовтень 2017р. для зарах.наКРспiвробiтникiвВ.О.с.ради; згiдно Вiд.№55вiд 27.10.17; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10; без ПДВ.

  25.       ОПЛАЧЕНО: 450,0 грн.
  КОМУ: Магденко Павло Леонiдович
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67546081
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730;Для поповнення  карти Магденко П.Л., IПН 2724416030 (стипендiя Магденко А.П.); зг.Рiш. сесiї №902-25-VIIвiд 30.08.2017; Без ПДВ.

  26.       ОПЛАЧЕНО: 324,0 грн.
  КОМУ: Бориспiль.УДКСУ/с.В.Олександ./11010400
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67546775
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;101;04363484;;;ПДФО  iз орендної плати за а/м ASTRA OTGF69,  АI7707АС у 10.2017р.;;; зг Договору найму вiд 21.02.2017;;; 6060; 2240.

  27.       ОПЛАЧЕНО: 1171,93 грн.
  КОМУ: РК профспiлки держустанов
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67548580
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2111; Профвнески 80% з працiвникiв  бюдж.установ iз зарплати за жовтень  2017р.; Термiн сплати 27.10.17р; Перераховано повнiстю; Без ПДВ

  28.       ОПЛАЧЕНО: 38,49 грн.
  КОМУ: КРД ПАТ “Райффайзен банк Аваль”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67546470
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2240;Комiсiя 0,15% за зарах.коштiв наКРспiвробiтникiв В.О.с.ради; згiдно Вiд.№54вiд 27.10.17; Дог.№05/131-01/123-К2959вiд10.12.10;Без ПДВ.

  29.       ОПЛАЧЕНО: 500,0 грн.
  КОМУ: Приватбанк
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67546472
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 3400;2730;Для поповнення  карти 5168757330090517, Боровик Ангелiна Миколаївна, IПН 3768704227 (стипендiя); зг.Рiш. сесiї №902-25-VIIвiд 30.08.2017; Без ПДВ.

  30.       ОПЛАЧЕНО: 8547,46 грн.
  КОМУ: ТОВ”УКРТЕПЛО КИЇВ”
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67548631
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2271;За теплову енергiю у жовтнi 2017р.;зг акту пр.-пер.теплової енергiї №42 вiд 30.10.2017; Дог №51/17 вiд15.03.2017;в т.ч.ПДВ-1424,58

  31.       ОПЛАЧЕНО: 1440,0 грн.
  КОМУ: ФОП Вербицька Яна Олександрiвна
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67545812
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 4200;2210;За фоторамки;зг вид. накл.№ВЯ/-000498 вiд 30.10.17;дог №83 вiд 30.10.2017; Без ПДВ

  32.       ОПЛАЧЕНО: 21371,0 грн.
  КОМУ: ФО-Пiдприємець Перiстий О.О.
  № ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67548643
  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;3132; За тех.нагляд на об’єктi “Кап. ремонт тротуару по вул. Київський шлях с. В.О.”;зг акту пр. вик.робiт вiд 25.10.17;Дог №109 вiд 22.06.2017; Без ПДВ

 

 

ДАТА: 30.10.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 8330,13 грн.

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 235,0 грн.

КОМУ: ФОП Гера Олександр Iванович

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67251542

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;За заправку картриджiв ;зг  акту №А-ГК/-000963 вiд 24.10.2017; Дог №144 вiд 23.08.17;Без ПДВ

 1. ОПЛАЧЕНО: 300,8 грн.

КОМУ: КУП “Олександрiвкажитлобудсервiс”

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67254059

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;За двiрн.послуги з прибирання приб.територiї,прилеглої до с.ради по вул.Гагарiна;акт№9пр. вик.буд. робiт вiд17.10.17;Дог№18вiд27.01.17;в т.ч.ПДВ-50,13

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 1793,83 грн.

КОМУ: Борис.УДКСУ/с.В.Олександрiвка/18010500

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67255579

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: *;18010500;04363484;Земельний податок з юр. осiб за 10.2017;;; 0170; 2800.

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 5865,5 грн.

КОМУ: КУП “Олександрiвкажитлобудсервiс”

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67254863

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За двiрн. послуги з прибирання зон вiдпочинку,парку,авт.зупинки; акт№9 пр. вик. буд. робiт  вiд 17.10.17; Дог №6вiд 13.01.17; в т.ч.ПДВ-977,58

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 135,0 грн.

КОМУ: ФОП Гера Олександр Iванович

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 67255230

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2240;За заправку картриджа ;зг  акту №А-ГК/-001191 вiд 25.10.2017; Дог №144 вiд 23.08.17;Без ПДВ

 

 

ДАТА: 27.10.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 0,00 грн.

 

ДАТА: 26.10.2017

ЗАГАЛЬНА СУМА ОПЛАТ ЗА ДЕНЬ: 205187,93 грн.

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 14697,45 грн.

КОМУ: ТОВ”АРТМА-В”

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66748702

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:

7010;3132; Аванс 30 % на розробку пр.-кошт. док-iї по Роб.проекту”Кап. ремонт будiвлi мiсцевої пож. охорони; зг Дог №207 вiд 20.10.2017; Без ПДВ

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 7389,0 грн.

КОМУ: КУП “Олександрiвкажитлобудсервiс”

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66742538

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За збирання смiття в мiсцях заг. користування;зг акту над.послуг  №11180  вiд 23.10.2017;Дог №138 вiд 16.08.2017;в т.ч.ПДВ-1231,50

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 150,0 грн.

КОМУ: КУП “Олександрiвкажитлобудсервiс”

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66745136

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2272;За водопостачання; зг акту над. послуг №1179 вiд 23.10.17; Дог №23 вiд 08.02.2017; в т.ч.ПДВ-25,00

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 239,82 грн.

КОМУ: КУП “Олександрiвкажитлобудсервiс”

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66743338

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 4200;2240;За перевезення населення пiд час проведення культ-масових заходiв;зг акту над. послуг №1164 вiд 16.10.2017; Дог №4 вiд 13.01.17;в т.ч.ПДВ-39,97

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 1360,0 грн.

КОМУ: ПрАТ “Київобленерго” Бориспiльський РП

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66748076

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 7010;2273;За електроенергiю;зг рах 8824803475 вiд 24.10.2017; Дог №66 вiд 23.01.17;в т.ч.ПДВ-226,66

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 71786,0 грн.

КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66741927

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.покр.бiля зуп.громад.трансп.на перет. вул.Гагарiна та вул.К.Шлях в с.В.О.;зг.акту №1вiд 24.10.2017;Д.196 вiд 17.10.2017;в т.ч. ПДВ-11964,33

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 48084,64 грн.

КОМУ: ПрАТ “Київобленерго” Бориспiльський РП

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66744984

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2273;За електроенергiю;зг рах 8824803475 вiд 24.10.2017; Дог №66 вiд 23.01.17;в т.ч.ПДВ-8014,11

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 39666,14 грн.

КОМУ: ТОВ “АК-Автобан”

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66747408

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6650;2240;За пот.рем.пр-зду мiж вул.Соборною та вул.Гагарiна,50 в с.В.О.;зг.акту №1 вiд 24.10.2017;Дог.182 вiд 06.10.2017;в т.ч.ПДВ-6611,02.

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 2062,36 грн.

КОМУ: ПрАТ “Київобленерго” Бориспiльський РП

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66742344

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0170;2273;За електроенергiю;зг рах 88248034756 вiд 24.10.2017; Дог №66 вiд 23.01.17;в т.ч.ПДВ-343,72

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 11941,42 грн.

КОМУ: СПД-ФО Ломако В.Д.

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66745848

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;Попов.СКР№0738388800Ломако В.Д. за тех. обслуговування вул. освiтлення;зг акту №11 пр. вик. буд. робiт вiд 24.10.2017; Дог №7 вiд 23.01.17; Без ПДВ

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 4535,1 грн.

КОМУ: КУП “Олександрiвкажитлобудсервiс

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66746488

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2240;За перевезення  смiття,зiбраного в мiсцях заг. користування;зг акту над.послуг  №1181  вiд 23.10.2017;Дог №138 вiд 16.08.2017;в т.ч.ПДВ-755,85 грн

 

 1. ОПЛАЧЕНО: 3276,0 грн.

КОМУ: ПП “Деревообробний завод”БРАМА”

№ ТРАНЗАКЦІЇ В БАЗІ EData: 66747067

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 6060;2210;За урни тротуарнi;зг вид. накл.№403 вiд 23.10.2017; Дог №81 выд 20.10.2017; в т.ч.ПДВ-546,00

 

 

 

Спеціально для громадського сайту підготував: Бутрим Роман

Подобається? Поширюйте у соціальних мережах: