Інспектор з благоустрою уже працює

На території сіл Великоолександрівської сільської ради  ( с. Велика Олександрівка, с. Чубинське, с. Мала Олександрівка, с. Безуглівка) працює Інспектор з благоустрою. Не будьте байдужими до благоустрою населених пунктів, з зауваженнями, проблемами, питаннями та пропозиціями звертайтесь до Інспектора за тел. 067-939-81-03. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Великоолександрівської сільської Ради
від 25 серпня 2016 р.  № 395 – 7 -VII

ПОЛОЖЕННЯ

інспекцію з благоустрою населених пунктів Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення розроблене відповідно до статті 40 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” з метою організації запровадження самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, який здійснюється Великоолександрівською сільською радою (надалі сільська рада) та її виконавчими органами шляхом утворення інспекцій з благоустрою населених пунктів.

1.2. Інспекція з благоустрою населених пунктів утворюється сільською радою для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням Правил благоустрою території населених пунктів сільської ради, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами організаціями територій.

Інспекція з благоустрою населених пунктів Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області (надалі також інспекція з благоустрою населеного пункту) є структурним підрозділом виконавчого органу сільської ради.

1.3. Положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту та зміни до нього затверджуються рішенням сільської ради.

1.4. Працівники інспекції є посадовими особами місцевого самоврядування.

1.5.Інспекція з благоустрою населеного пункту забезпечується відповідною матеріально-технічною базою, інженерно-технічним персоналом та формою одягу єдиного зразка, у разі якщо чисельність інспекції з благоустрою населеного пункту становитиме три особи і більше.

1.6. У своїй діяльності інспекція з благоустрою населеного пункту керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та нормативно-технічними актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями місцевих органів влади та своїм положенням.

1.7. Структура інспекції з благоустрою населеного пункту та її чисельність затверджується сільською радою або її виконавчим органом.

З огляду на те, що сукупна кількість мешканців населених пунктів сільської ради не перевищує 10 (десять) тисяч мешканців, встановити, що чисельність інспекції з благоустрою населеного пункту становить 1 (один) інспектор, який до розширення штату інспекції є її начальником за посадою.

1.8. Інспекція з благоустрою населеного пункту підпорядковується сільському голові.

Працівників інспекції з благоустрою населеного пункту призначає сільський голова або, за його відсутності, особа, яка виконує обов’язки голови виконавчого органу сільської ради за поданням відповідного заступника, якому вона підпорядкована.

Місцезнаходження (юридична адреса) інспекції з благоустрою населеного пункту 08320, Київська обл., Бориспільський район, село Велика Олександрівка, вул. Гагаріна, буд. 11.

Реквізити рахунків і зразок печаток, штампів та бланків інспекції з благоустрою населеного пункту визначаються і затверджуються виконавчим комітетом сільської ради. 

РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСПЕКЦІЇ З БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

2.1. Основними завданнями інспекції з благоустрою населеного пункту є:

 • контроль за станом благоустрою населеного пункту;
 • контроль за дотриманням правил благоустрою населеного пункту;
 • сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою населеного пункту;
 • притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;
 • профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою населеного пункту.

РОЗДІЛ ІІІ. ФУНКЦІЇ ІНСПЕКЦІЇ З БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Інспекція з благоустрою населеного пункту відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. проводить рейди та перевірки територій та об’єктів населеного пункту щодо стану їх благоустрою;

3.2. проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

3.3. здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності;

 • забезпечує подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території населеного пункту;
 • вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою населеного пункту;
 • сприяє забезпеченню чистоти і порядку в населеному пункті, очищенню територій та об’єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів;
 • приймає участь у контролі за якістю матеріалів і виробів та проведення робіт з будівництва, ремонтів та утримання територій та об’єктів благоустрою;
 • здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою населеного пункту;
 • приймає участь в обговоренні проектів благоустрою територій та об’єктів благоустрою населеного пункту, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
 • вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою територій населеного пункту, удосконалення Правил благоустрою території населеного пункту;
 • приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції інспекції з благоустрою населеного пункту;
 • залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в перевірках;

приймає участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів з благоустрою;

3.13.здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів;

3.14. інформує сільську раду та її виконавчі органи про результати рейдів та перевірок;

3.15. готує матеріали та пропозиції на засідання колегій і нарад сільської ради та її виконавчих органів з питань, що відносяться до компетенції інспекції з благоустрою населеного пункту, а також ініціює їх проведення;

3.16.здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ ІV. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗАКАЗНИКА ТА ІНШИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

  • Розробляє та обґрунтовує заходи з охорони цінних в науковому і практичному відношенні видів рослин;
  • Організує розповсюдження знань про природу серед широких прошарків населення, проводить роботу по утворенню системи екологічної просвіти; Веде роз’яснювальну роботу серед населення по попередженню порушень встановленого режиму Заказника та правил протипожежної безпеки;
  • Систематично інформує громадян про стан навколишнього природного середовища в селах, про заходи, спрямовані на його покращення, причини його погіршення, про засоби, спрямовані на зменшення негативного впливу на нього, про результати ліквідації цих явищ, про притягнення до відповідальності винних у порушені природоохоронного законодавства.

4.4. Забезпечує дотримання встановленого режиму охорони Заказника, у весняно-літньо-осінній період не рідше двох разів на тиждень, а також у вихідні та святкові дні проводить патрулювання його території з метою попередження, виявлення та припинення порушень встановленого режиму, загорянь і пожеж, погіршення екологічного стану природних комплексів. Про результати патрулювання своєчасно інформує посадових осіб Великоолександрівської сільської ради;

4.5. В разі виявлення загорання або пожежі негайно вживати заходів до їх гасіння з одночасним повідомленням про пожежу пожежної частини, вищого керівництва, або місцевого органу влади;

4.6. В разі виявлення порушень встановленого режиму і відсутності можливості їх припинення власними силами, негайно сповіщати про це керівництво, поліцію, а також екологічну інспекцію;

4.7. Організовує проведення заповідно-режимних і протипожежних заходів;

4.8. Слідкує за збереженням межових знаків Заказника;

4.9 .  Спостерігає за екологічним станом рослин і перевіряє повідомлення про його зміну і погіршення, виникнення осередків шкідників і хвороб (за потреби дані заходи проводяться із залученням фахівців). Організовує заходи з їх усунення, а за потреби ініціює залучення фахівців для проведення таких заходів.

РОЗДІЛ V. ПРАВА ІНСПЕКЦІЇ З БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Інспекція з благоустрою населеного пункту має право:

5.1. проводити рейди та перевірки територій та об’єктів населеного пункту щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

5.2. складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності;

5.3. одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на неї завдань;

5.4. залучати в установленому порядку громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів, фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

5.5. надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшенні стану територій та об’єктів благоустрою населеного пункту щодо стану їх благоустрою;

5.6. здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою та населених пунктів;

5.7. подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об’єктів населеного пункту, удосконалення Правил благоустрою території населеного пункту;

5.8. брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій, що утворюються сільською радою та її виконавчими органами;

5.9. надавати інформацію іншим органам державного контролю відповідно до законодавства.

 

Джерело: Рішення № 395-07-VII-Про-створення-Інспекції-з-благоустрою

Подобається? Поширюйте у соціальних мережах: